Uncategorized

Logo Bordro Plus Sıkça Sorulan Sorular

 

 

  1. 1. Bireysel   Emeklilik   Otomatik   Katılım   tutarının   hesaplatılması   için   Bordro   Plus   programında   neler yapılmalıdır?

 

✓    Ayarlar/Parametreler/Kanun Parametreleri/Sgk Matrah ve Oranları tabında Otomatik Katılım Minimum Oranı tanımlanır.

✓    Ayarlar/Parametreler/Bordro Parametreleri içerisinde işyerinin Otomatik Katılıma dahil olduğu tarih Otomatik

Katılım Giriş Tarihi alanından tanımlanır.

✓    Ayarlar/Genel  Tanımlar/Bireysel  Emeklilik  Sözleşme  Tanımları  ekranından  entegrasyon  yapılan  Bireysel

Emeklilik firmasına ait sözleşme tanımları yapılır.

✓    Bordro/Kayıtlar/Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları ekranına otomatik katılıma tabi olan personeller

seçilir.

✓    Ayarlar/Parametreler/Çalışma Parametreleri/Ek kesinti tanımlarından işlem türü “Bireysel Emeklilik Otomatik

Katılım” olan bir ek kesinti tanımı yapılır.

✓    Tanımlanan çalışma parametresi için Sgk, Gv ve Dv oranı 100 olan bir kurum çalışma parametresi eklenir.

✓    Eklenmiş olan kurum çalışma parametresi sicil kartlarının tabii olduğu ek kesinti tanımlarına eklenir.

✓    Bordro/Tanımlar/Puantaj Öndeğerleri ekranından Bes Otomatik Katılım için yeni bir öndeğer eklenerek sadece

ek kesintiler tabındaki Otomatik katılım için tanımlanan ek kesinti artı olarak seçilerek tutar alanında P755 formülü yazılır.

✓    Puantaj kartı üretirken otomatik katılım tutarının da hesaplanması isteniyor ise Bordro/İşlemler/Puantaj kartı

üret işleminde puantaj öndeğerleri alanında önce maaşın hesaplatılacağı puantaj öndeğeri Mouse ile seçilerek işaretlenmeli daha sonra da Otomatik katılım payının hesaplatılacağı öndeğer seçilerek işaretlenir ve puantaj kartı üretilir.

 

Detaylı bilgi için dokümana buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

  1. 2. 7103 Sayılı Kanun Bordro Plus programında nasıl uygulanır?

✓    Ayarlar/Tip Tanımlar/Sgk İndirim Kanunları bölümünden ilgili indirim kanunu tanımlanır.

✓    Sicil kartı içerisinde indirim kanunu ve istihdam yasası belirtilir.

✓    Sicil kartı içerisinde istihdam yasası seçildikten sonra istihdam teşvik süresi ve teşvik başlangıcı belirtilir.

 

Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra puantaj hesaplarında ilgili teşvik tutarları listelenmekte ve tahakkuk listesi ve tahakkuk toplamlarında raporlanabilmektedir.

 

Detaylı bilgi için dokümana buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

  1. 3. İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması için Bordro Plus programında neler yapılmalıdır?

✓  Ayarlar/Parametreler/Kanun parametreleri içerisindeki diğer tabında İlave Agi başlangıç yıl/ay bilgisi tanımlanmalıdır. Bu işlem sonrasında puantaj kartı üret ya da ekle işlemi ile Net asgari ücretin altında kalan personeller için İlave asgari geçim indirim tutarı puantaj kartı hesaplar penceresinde aylık Agi alanında gösterilmektedir.

 

Detaylı bilgi için dokümana buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

  1. 4. Fiili hizmet zammı uygulaması kapsamındaki personeller Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinde iki farklı belge türü altında nasıl listelenir?

 

✓    Fiili hizmet zammı hesaplaması için Sicil Kartı/Bordro Bilgileri tabında fiili hizmet zammı oranı seçilir.

✓    Sicil Kartı/Bordro Bilgileri tabında fiili hizmet zammı kapsamındaki belge türü seçimi yapılır.

✓    Ayarlar/Parametreler/Kurum çalışma parametrelerinde Fiili hizmete tabi olan parametreler için fiili kutucuğu

işaretlenir.

✓    Puantaj kartı fiili hizmet kapsamında ve kapsamı dışındaki parametreler kullanılarak oluşturulur.

✓    Puantaj Kartı/Sicil bilgileri tabında Sgk eksik gün nedeni seçilir.

✓    Aylık prim ve hizmet belgesi alınarak belge türü bazında bildirim yapılabilir.

 

Detaylı bilgi için dokümana buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

  1. 5. Bordro Plus programında Ar-Ge uygulaması nasıl olmalıdır?

✓    Ayarlar/Tip Tanımlar/Sgk İndirim Kanunları bölümünden ilgili indirim kanunu tanımlanır

✓    Sicil Kartı/Bordro Bilgileri tabında Ar-Ge yasası, Ar-Ge Adam/Ay, Ar-Ge başlangıç tarihi belirlenir.

✓    Sicil Kartı/Bordro Bilgileri/Tabilikler alanında Ar-Ge indirim kanunu seçilir.

✓    Personel 5510 teşvikinden de yararlanıyor ise istihdam yasası seçilip 5510 öncelikli kutucuğu işaretlenir.

✓    Ar-Geli  kazançlar  toplamının  hesaplanabilmesi  için  kurum  çalışma  parametrelerinde  “Ar-Ge  GV  ve  DV

İstisnasına Dahil” ve “Ar-Ge Sgk İstisnasına Dahil”seçenekleri işaretlenmelidir.

✓    Bordro  parametrelerinde  Ar-Ge  uygulamaları  ile  ilgili  parametreler hesaplama   y ö ntem ine   gö re  kullanıcı

tarafından belirlenmelidir.

✓    Puantaj kartı oluşturulduğunda sicil kartına Ar-Ge Adam/Ay belirtilmediyse Ar-Ge gelir vergisi gün sayısı ve Ar-

Ge Sgk Gün sayısı sicil bilgileri tabından belirtilir.

 

Bu işlemler sonrasında Ar-Ge hesaplaması ile ilgili teşvik tutarları puantaj kartı içerisinden ulaşılan hesaplar ekranında Ar-Ge Sgk, Gv ve Dv teşvik tutarları ayrı satırlar halinde listelenip raporlanabilmektedir.

 

Detaylı bilgi için dokümana buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

  1. 6. Puantaj Öndeğeri kaydederken “Veri tabanı Sunucusu Hazır Değil” uyarısı alıyoruz.

 

Puantaj öndeğeri kaydedilirken alınan Veri tabanı Sunucusu Hazır Değil uyarasını nedeni kuruma ait çalışma parametrelerinde aynı tip ve aynı numaralı parametrelerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin çakışmasındır veya bitiş tarihlerinin boş olmasıdır.

 

Bu data kaynaklı sorunun düzeltilebilmesi için düzenlenen SQL sorgusu telefon destek ekibi tarafından paylaşılmaktadır.

 

Detaylı bilgi için dokümana buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

  1. 7. Personeller için Agi (Asgari Geçim İndirimi) Hesaplatılamıyor nedeni ne olabilir?

✓    İlgili yıla ait 01.01 tarihli kanun parametresi ve diğer tabındaki asgari ücret doğru tanımlamış olmalıdır.

✓    İlgili kuruma ait aktif hesap şablonunda Asgari Geçim İndirimi kutucuğu işaretli olmalıdır.

✓    Bordro parametrelerinde bulunan “Asgari geçim indirimi Tutarı: Ödeme Tipi Net ise Net İstihkaka“ parametresi

Eklenecek ve “Asgari geçim indirimi bordronun içinde” parametresi Olacak olarak seçilmelidir.

✓    Sicil kartının içerisinde Bordro bilgileri tabında muafiyetler alanında asgari geçim indirimi kutucuğu işaretli

 ol mamalı dı r  .

✓    Sistem işletmeninde tanımlanan çalışma alanındaki Bordro başlangıç tarihi gün ve ay bilgisi 01.01 olarak

ayarlanmalıdır.

 

 

 

  1. 8. Xxx Tarihli Verilere Göre Kanun Parametrelerini nasıl güncelleyebiliriz?

✓    Kanun parametreleri yayınlandığı tarihten sonra yaklaşık 10 gün içerisinde www.mylogo.com.tr sunucusuna

eklenmektedir.

✓    Mylogo.com.tr adresi üzerinden üyelik oluşturulur.

✓    Sistem İşletmeni/Dosya/ Web Servis Bağlantıları ekranında Mylogo kullanıcı adı ve şifresi tanımlanır.

✓    Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/Web Hizmetleri Hesap Ayarları ekranından Mylogo hesap adı ve sunucu

adresi (www.mylogo.com.tr) tanımlanır.

✓    Sistem İşletmeni/Dosya/Kullanıcı Detayları ekranından web servisi hesabı seçilir.

✓    Program içerisinde çalışma tarihi kanun parametrelerinin güncelleneceği tarih olarak belirlenir.

✓    Program içerisinde Dosya/Kanun Parametrelerini indir seçeneği ile güncel kanun parametreleri indirilir.

 

 

 

 

  1. 9. Bordro Plus ürününde İcra borçları nasıl takip edilir?

✓    Sistem İşletmeni / Dosya / Çalışma Alanı üzerinde sağ tuş menüden Varsayılan İcra Borç Tanımlarını Ekle seçeneği ile öndeğer formülleri tanımlanmış icra borç tanımları oluşturulur.

✓    Borç-Avans Yönetimi/Kayıtlar/Borç Kayıtları ekranında borçlandırma türünde borç kaydı eklenir.

✓    Borç kaydı içerisinde borç tutarı belirtildikten sonra “ödemeler taksit tutarına göre “olarak seçilip taksit tutarı

alanı boş bırakılmalıdır.

✓    İcra kesintisinin ödemesi puantajdan kesilecek ise borçlandırma kaydı içerisindeki ödeme şekli puantajdan

olarak belirtilir.

✓    Bordro/İşlemler/Puantaj kartı üret işlemine ait filtrelerde borç bilgileri filtresi altında Borç Aktarımı evet ve

Aktarım tipi geri ödeme olarak seçilerek puantaj içerisinde icra borcuna ait geri ödeme aktarılır.

✓    Puantaj kartı üret işleminde borç aktarımı yapılmadı ise Bordro/Kayıtlar/Dönem Bilgileri alanında ilgili dönem

üzerinde sağ tuş menüden borç aktarım filtre seçimine bağlı olarak aktarım yapılabilir.

 

Detaylı bilgi için dokümana buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

  1. 10. Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinde “İşyeri Aracı No 000 ile 999 Arasında Bir Değer Olmalıdır” uyarısı alınıyor.

Bu bilgileri nereden tanımlayabiliriz?

 

✓    Aracı numarası işyeri tanımındaki SGK numarası alanında tanımlanmaktadır.

✓    Sistem İşletmeni/Dosya/Kurumlar ekranında ilgili kurum altındaki işyeri içerisindeki SGK No alanında belirtilen

ilk 21 karakter işyeri numarasını, 22. ve 23. karakter kontrol numarasını ve son 3 karakter ise aracı numarasını

ifade eder.

✓    Firma taşeron firma  ise  aracı  numarası girilmeli değil  ise SGK  No alanındaki son 3 karakter 000 olarak

tanımlanmalıdır.

Logo Bordro Plus Sıkça Sorulan Soruları aşağıdaki tabloda inceleyebilir ya da PDF formatında cihazınıza indirebilirsiniz.

PDF formatında indir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir